Oferta

Terapia indywidualna
Trening umiejętności społecznych (TUS)
Obozy terapeutyczne
Diagnoza psychologiczna
Konsultacje seksuologiczne
Terapia grupowa

Dla dorosłych

Tel.: 509 938 519, 601 317 168

Psychoterapia
Grupa wsparcia dla dorosłych w spektrum autyzmu
Grupa rozwojowa
Konsultacja seksuologiczna
Konsultacja psychologiczna
Diagnoza psychologiczna

Dla rodzin

Tel.: 509 938 519, 601 317 168

Wsparcie na starcie - diagnoza i co dalej?
Terapia rodzinna
Grupa wsparcia dla rodziców
Konsultacje dla rodzin osób
w spektrum autyzmu
Konsultacje seksuologiczne
Szkolenia i warsztaty dla rodziców

Dla specjalistów

Szkolenie ,,Trener TUS"
Szkolenia dla kadry pedagogicznej
Konsultacje